În data de 16.08.2021, ora 12:00, a avut loc închiderea apelului nr.1 de proiecte din cadrul concursului de planuri de afaceri ,,Susținerea antreprenoriatului în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA”, organizat de parteneriatul format din comuna Cotnari, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, Fundația Corona Iași, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA și Școala Profesională ,,Ștefan cel Mare” Cotnari.

Obiectivul prezentei scheme îl constituie sprijinul pentru susținerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de la nivelul GAL SIRET-MOLDOVA, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi.

În cadrul concursului de planuri de afaceri s-au depus la sediul GAL SIRET-MOLDOVA 11 Planuri de Afaceri. Dintre acestea, doar 10 vor fi selectate pentru finanțare, fiecare dintre ele urmând a primi suma de 72.000,00 lei bani nerambursabili, pentru inițierea și administrarea afacerii dorite.

Menționăm faptul că, la competiție au participat persoanele care:
– sunt incluse în Grupul Țintă al proiectului;
– au participat la servicii de informare și consiliere socio-profesională;
– au absolvit și promovat examenul de absolvire pentru cursul de antreprenoriat, desfășurat în cadrul proiectului (cel puțin nota 7.00 la examen);
– au participat la consiliere în vederea elaborării de planuri de afaceri.

Le dorim succes tuturor participanților!