Prezentul newsletter este realizat în cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, proiect social al COMUNEI COTNARI, în parteneriat cu Fundația Corona Iași, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA și Școala Profesională ,,Ștefan cel Mare” din Cotnari, activitatea A1: Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale, sub-activitatea A 1.1 – Promovarea serviciilor și înregistrarea grupului țintă, ce presupune activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor obținute în diferite etape de implementare a proiectului, recrutarea și înregistrarea grupului țintă.

Vizualizează documentul accesând butonul de mai jos:FOTOGRAFII REALIZATE ÎN CADRUL CONFERINȚEI DE PRESĂ – 30.08.2023