Media

Conferință inițială proiect ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”

Miercuri, 21.04.2021, a avut loc Conferința de lansare a proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE” – cod MySMIS 139604, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul este implementat în parteneriat de către Comuna Cotnari, Fundația Corona, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA, Școala Profesională ,,Ștefan cel Mare” Cotnari și are o valoare totală de 4,841,231.36 lei.

Proiectul are o durată de 24 luni, iar activitățile se implementează în perioada 01.04.2021 – 31.03.2023.

În cadrul proiectului, 250 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată GAL SIRET-MOLDOVA vor beneficia de servicii integrate: servicii sociale, servicii educaționale și servicii de acces pe piața muncii.

Din cele 250 de persoane din grupul țintă al proiectului, 125 sunt copii, elevi din ciclul primar și gimnazial, iar 125 sunt persoane adulte inactive sau șomere.Anunț de lansare a proiectului