ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA anunță lansarea apelului nr.2 de proiecte în cadrul concursului de planuri de afaceri ,,SUSȚINEREA ANTREPRENORIATULUI ÎN TERITORIUL GAL SIRET-MOLDOVA”, organizat de parteneriatul format din Comuna Cotnari, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, Fundația Corona Iași, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA și Școala Profesională ,,Ștefan cel Mare” Cotnari.

Obiectivul prezentei scheme îl constituie sprijinul pentru susținerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din zona rurală și/sau din orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi.

Valoarea alocată prezentului apel de finanțare a planurilor de afaceri este de 720.000,00 lei și permite finanțarea unui număr de maxim 10 planuri de afaceri.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 72.000,00 lei/plan de afacere, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile cuprinse în Planul de Afacere aprobat.

Beneficiar al finanțării nerambursabile este UAT COTNARI.

Dată și ora de începere a depunerii planurilor de afaceri: 01.09.2021, ora 08:00

Data și ora de închidere a depunerii planurilor de afaceri: 08.09.2021, ora 12:00

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea se va face pe suport de hârtie și va fi trimis într-un colet sigilat prin poșta recomandată, curier sau depus personal la sediul Asociației GAL SIRET-MOLDOVA – Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași, codul fiscal 33282692, de luni până vineri în intervalul orar 08:00-12:00, cu excepția zilelor libere legale.