Ghidul beneficiarului și anexele la ghid

GHIDUL BENEFICIARULUI 0. ANEXA 0 – OPIS 1. ANEXA 1 – CEREREA 2. ANEXA 2 – PLAN DE AFACERI 3. ANEXA 3 – BUGET ȘI PREVIZIUNI 4. ANEXA 4 – DECLARAȚIE ELIGIBILITATE 5. ANEXA 5 – CONFLICTUL DE INTERESE 6. ANEXA 6 – CAE 7. GRILA ETF...