Serviciile de susținere a antreprenoriatului se adresează unui număr de cel puțin 10 persoane adulte, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care au abilități antreprenoriale și care doresc să își dezvolte propria afacere. La intrarea în programul de ocupare, beneficiarii vor fi informați cu privire la oportunitatea obținerii unui micro-grant pentru înființarea unei afaceri – subvenție cu valoarea maximă de 72,000,00 lei/ plan de afaceri evaluat și selectat/ firmă înființată în proiect.

Partenerii responsabili de activitate asigură următoarele servicii:

– formare antreprenorială – cursul va fi organizat și derulat conform metodologiei furnizorului de formare, această activitate va fi subcontractată de UAT COMUNA COTNARI. Deplasarea participanților la locația de curs, subvențiile și hrana sunt asigurate de UAT COMUNA COTNARI;

– servicii suport de consiliere și sprijin antreprenorial furnizate de GAL SIRET-MOLDOVA:


A. consiliere antreprenorială și sprijin pentru dezvoltarea planului de afaceri
– cursanții care doresc să participe la competiția de planuri de afacere ,,Susținerea antreprenoriatului în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA”, vor fi consiliați și asistați în dezvoltarea planului de afacere. Vor fi analizate, documentate și evaluate toate aspectele implicate de ideea de business funcție de forma juridică/domeniul de activitate, resursele necesare, profilul antreprenorului etc.


Planul de evaluare elaborat/dezvoltat va fi înscris în competiție. Pentru stabilirea planurilor de afaceri câștigătoare va fi numită o comisie de selecție a ideilor de afaceri, care va include 3 membri, reprezentanți ai mediului de afaceri și patronatelor din aria de implementare a proiectului.

Evaluarea se face în baza Metodologiei de evaluare a planurilor de afaceri, document elaborat în proiect care include: condiții/cerințe de înscriere la concurs, inclusiv format plan de afaceri, cerințe specifice privind domeniul de activitate, obligațiile de angajare/menținere locuri de muncă nou create, criterii de evaluare, procedură de contestații.

Fiecare beneficiar va fi informat asupra acestor condiții.
Accesul la informații și, implicit la competiție este deschis, transparent și nediscriminatoriu.


Propunerea spre finanțare a planurilor de afaceri selectate este condiționată de asumarea responsabilității înființării firmei de către beneficiar. Valoarea maximă a finanțării este de 72,000,00 lei/plan de afaceri selectat.

B. suport și asistență pentru înființarea firmei – beneficiarii cu planuri de afaceri selectate pentru finanțare vor primi asistență și sprijin în obținerea condițiilor premergătoare și înființării propriu-zise a firmei (rezervare de nume, redactare acte necesare pentru înființare/înregistrare funcție de forma juridică aleasă etc.)

C. consultanță pentru funcționarea și dezvoltarea afacerii înființate – se va oferi beneficiarilor consultanță și sprijin calificat pe parcursul proiectului în scopul dezvoltării business-ului, menținerii și asigurarea condițiilor optime de implementare a planului de afaceri, îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subvenție

În cadrul proiectului se vor selecta/propune spre finanțare/aloca minim 10 microgranturi.
Granturile vor fi alocate de UAT COMUNA COTNARI, iar partenerul responsabil de monitorizarea implementării contractului de subvenție este GAL SIRET-MOLDOVA, prin Experții finanțări.