100 de persoane aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială vor participa la programe de formare profesională gratuite, susținute în proiect: programe de calificare/inițiere/perfecționare/specializare, inclusiv dezvoltarea de competențe comune antreprenoriale.

Program de formare profesională Cerințe minime de studii Durata aprox.
program formare
Îngrijitoare bătrâni la domiciliu Învățământ gimnazial 3 luni
Lucrător în comerț Învățământ gimnazial 3 luni
Lucrător în tricotaje-confecții Învățământ gimnazial 3 luni
Lucrător în structuri pentru construcții Învățământ gimnazial 3 luni
Îngrijitor spații verzi Învățământ primar 2 luni
Agent securitate Învățământ gimnazial 3 luni
Orice alt program de formare dacă există cerere

Programele de formare profesională vor determina creșterea gradului de pregătire și calificare a membrilor grupului țintă prin raportare la cerințele pieței muncii, contribuind la maximizarea șanselor de integrare profesională – accesarea și menținerea unui loc de muncă.