Servicii educaționale

Pentru creșterea gradului de acces al populației din zona marginalizată la servicii educaționale/creșterea gradului de participare școlară și al diminuării/prevenirii fenomenului de abandon școlar, va fi implementat un set de măsuri privind: Dezvoltarea unui program...

Servicii sociale

Pentru creșterea gradului de acces al populației din zona marginalizată la servicii sociale, în cadrul proiectului va fi creat un mecanism simplificat de acces la servicii sub forma unui ,,punct unic de acces”. Acesta va reprezenta singura interfață cetățean zona...

Antreprenoriat

Serviciile de susținere a antreprenoriatului se adresează unui număr de cel puțin 10 persoane adulte, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care au abilități antreprenoriale și care doresc să își dezvolte propria afacere. La intrarea în programul de...

Formare

100 de persoane aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială vor participa la programe de formare profesională gratuite, susținute în proiect: programe de calificare/inițiere/perfecționare/specializare, inclusiv dezvoltarea de competențe comune antreprenoriale....