Comunicat de presă

Comunicat de presă

UAT Comuna Cotnari în parteneriat cu Fundația Corona, Școala Profesională ,,Ștefan cel Mare” Cotnari și GAL SIRET-MOLDOVA , au demarat în data de 01.04.2021 activitățile proiectului cu titlul ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, care se finalizează în data de 31.08.2023.În acest...

NEWSLETTER

Prezentul newsletter este realizat în cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, proiect social al COMUNEI COTNARI în parteneriat cu Fundația Corona Iași, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA și Școala Profesională ,,Ștefan cel Mare” din Cotnari,...