Pentru creșterea gradului de acces al populației din zona marginalizată la servicii educaționale/creșterea gradului de participare școlară și al diminuării/prevenirii fenomenului de abandon școlar, va fi implementat un set de măsuri privind:

  • Dezvoltarea unui program de tip educație remedială pentru 100 de elevi;
  • Dezvoltarea de programe de educație extracurriculară pentru organizarea de ateliere tematice, excursii educative și școala de vară pentru un număr de 125 de copii și elevi;
  • Dezvoltarea serviciilor de consiliere educațională: consiliere școlară elevi și părinți, monitorizare traseu școlar și a performanțelor școlare;
  • Acordarea de ajutoare materiale și financiare pentru un număr de 125 de copii. Fiecare copil va beneficia de un pachet de servicii care să stimuleze participarea școlară. Acordarea ajutoarelor va fi condiționată de prezența beneficiarului la orele de curs, implicarea școlară și extracurriculară, performanțele înregistrate.