Accesul și menținerea pe piața muncii reprezintă un obiectiv esențial pentru depășirea situației de sărăcie și excluziune socială și creșterea nivelului de trai al populației din zona marginalizată.

Măsurile active de ocupare implementate în proiect vizează:
– Informare și consiliere profesională pentru un număr de 125 de beneficiari;
– Mediere pe piața muncii pentru 125 de beneficiari;
– Formare profesională a beneficiarilor în acord cu cerințele pieței pentru un număr de 100 de beneficiari.

Ca urmare a măsurilor de ocupare implementate, cel puțin 63 de persoane (cel puțin 50% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare) vor obține o calificare la încetarea calității de participant.
Ca urmare a măsurilor de ocupare implementate, cel puțin 32 de persoane (cel puțin 25% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare) își vor găsi un loc de muncă sau vor desfășura o activitate independentă.


Având în vedere că, intervenția pe ocupare constituie elementul central al ieșirii din situația de sărăcie a persoanelor/ familiilor beneficiare, măsurile de ocupare vor pune un accent semnificativ pe motivarea/mobilizarea și dezvoltarea capacității beneficiarilor de accesare și menținere pe piața forței de muncă. Serviciile de consiliere și mediere vor fi atent personalizate la profilul beneficiarului, fiind permanent susținute, adaptate și acomodate cu intervențiile sociale și educaționale în special a categoriilor profund afectate de neocupare (femei tradițional casnice, persoane de etnie romă, tineri șomeri, șomeri peste 45 de ani, lucrători vârstnici).