…mai greu este până te apuci…după aia lucrurile merg ca pe roate

GRUPUL ȚINTĂ VIZAT ÎN PROIECT: Persoane adulte de vârstă active din teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA, în risc de sărăcie sau excludere socială din zona marginalizată (125 de adulți).

ACEST PROIECT VI SE ADRESEAZĂ DACĂ:
– Aveți domiciliul în una dintre comunele: Ceplenița, Cotnari, Hărmănești, Lespezi, Todirești, Vânători, Valea-Seacă;
– Vă încadrați în următoarele categorii de pe piața muncii: ȘOMER, ȘOMER DE LUNGĂ DURATĂ, PERSOANĂ INACTIVĂ;
– Doriți să vă angajați;
– Nu v-ați înscris și nu faceți parte din grupul țintă al altui operator de grant în cadrul acestei scheme;
– Vă aflați într-una din următoarele situații:
A. în risc de sărăcie sau
B. se confruntă cu o deprivare materială severă;
C. trăiesc în gospodării cu o intensitate estrem de redusă a muncii.

CE ÎNȚELEGEM NOI PRIN A FI ÎN RISC DE SĂRĂCIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALĂ?
(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:
1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o săptămână de vacanță departe de casă,
6) un autoturism,
7) o mașină de spălat,
8) un TV color,
9) un telefon.

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.


DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
– Carte de identitate – copie;
– Certificat de naștere – copie;
– Certificat de căsătorie (după caz) – copie;
– Document care atestă ultima școală absolvită (adeverință studii, foaie matricolă, diploma) – copie;
– Declarația pe propria răspundere că nu aveți un loc de muncă/carnet de șomer vizat la zi.