Pentru creșterea gradului de acces al populației din zona marginalizată la servicii sociale, în cadrul proiectului va fi creat un mecanism simplificat de acces la servicii sub forma unui ,,punct unic de acces”. Acesta va reprezenta singura interfață cetățean zona marginalizată – acces servicii și va avea rolul de a răspunde integral nevoilor specifice de asistență ale beneficiarilor/familiilor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Prin intermediul ,,punctului unic de acces”, minim 250 de persoane din comunitatea marginalizată vor avea acces la următoarele categorii de servicii dezvoltate în cadrul proiectului:


A. 125 PERSOANE ADULTE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALĂ:
– Informare, consiliere și sprijin în vederea depășirii situației de criză în care se află persoana/familia;
– Asistență și suport pentru familie: stabilire plan individualizat de intervenție integrată la nivel de individ/familie;
– Servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.


B. 125 COPII ȘI ELEVI AFLAȚI ÎN RISC DE SĂRICIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALĂ:
– Consiliere psihosocială și suport emoțional;
– Socializare și petrecerea timpului liber;
– Suport pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă;
– Ajutoare materiale și financiare.

În cadrul serviciilor primare de informare și consiliere, funcție de nevoile particulare, ficare caz/beneficiar în parte va fi orientat către serviciile din componentele intervenției proiectului urmărindu-se ca fiecare persoană să beneficieze de servicii integrate – minim două servicii.