Publicăm RAPORTUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PROIECTE FINAL în cadrul concursului de Planuri de Afaceri ,,Susținerea antreprenoriatului în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA”, după evaluarea administrativă și a eligibilității, tehnico-economică: