Prezentul newsletter este realizat în cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, proiect social al COMUNEI COTNARI în parteneriat cu Fundația Corona Iași, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA și Școala Profesională ,,Ștefan cel Mare” din Cotnari, activitatea A1: Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale, sub-activitatea A 1.1 – Promovarea serviciilor și înregistrarea grupului țintă, ce presupune activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor obținute în diferite etape de implementare a proiectului, recrutarea și înregistrarea grupului țintă.

Prezentul newsletter cuprinde informații referitoare la rezultatele obținute în urma implementării activității A4: Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu.

S.C. IVCZR MOB SOFTWARE S.R.L. reprezintă o firmă cu sediul social în sat Conțești, comuna Valea Seacă, județul Iași. Domeniul de activitate în care s-a realizat investiția propusă prin proiect îl reprezintă domeniul activităților de editare a jocurilor de calculator, cod CAEN 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator. Acest domeniu a fost identificat de societate ca având un real impact pozitiv asupra dezvoltării durabile a întreprinderii încă de la înființare.

Firma a demarat activitatea în baza sumelor nerambursabile acordate prin proiect. Astfel, din prima tranșă obținută, beneficiarul ajutorului de minimis și-a putut achiziționa laptop gaming LENOVO LEGION 5 PRO (1 bucată), laptop APPLE 14.2 MACBOOK PRO (1 bucată), licențe necesare office, windows, antivirus, multifuncțională XEROX B 315 (1 bucată), birou de colț (2 bucăți), scaun de birou (2 bucăți). Tot din sumele nerambursabile obținute au fost susținute și costurile de contabilitate și de resurse umane.

Întrucât beneficiarul ajutorului de minimis a cheltuit 70% din valoarea primei tranșe, se vor pregăti și se vor depune documentele necesare pentru solicitarea la Finanțator a celei de-a doua tranșă de plată necesară pentru continuarea desfășurării activității.

ÎMPREUNĂ TRANSFORMĂM VISURI ÎN REALITATE…
PORNIM DE LA DORINȚE ȘI AJUNGEM LA REZULTATE!