Prezentul newsletter este realizat în cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, proiect social al COMUNEI COTNARI în parteneriat cu Fundația Corona Iași, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA și Școala Profesională ,,Ștefan cel Mare” din Cotnari, activitatea A1: Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale, sub-activitatea A 1.1 – Promovarea serviciilor și înregistrarea grupului țintă, ce presupune activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor obținute în diferite etape de implementare a proiectului, recrutarea și înregistrarea grupului țintă.

Prezentul newsletter cuprinde informații referitoare la rezultatele obținute în urma implementării activității A4: Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu.

MAGAZIN CASNIC ȘI GOSPODĂRESC – un nou proiect în sat Todirești, comuna Todirești, județul Iași, finanțat în cadrul proiectului ”PUNȚI PESTE 7 SATE”, un proiect social al COMUNEI COTNARI, în parteneriat cu Fundația Corona, Asociația GAL SIRET-MOLDOVA și Școala Profesională ,,Ștefan cel Mare” din Cotnari.

Valoarea finanțării acordate Planului de Afaceri a fost de 71.189,40 lei, sumă cu care domnul MOVILEANU LUCIAN a reușit să își transforme pasiunea în afacere și să își achiziționeze echipamentele necesare desfășurării activității.

ÎMPREUNĂ TRANSFORMĂM VISURI ÎN REALITATE…
PORNIM DE LA DORINȚE ȘI AJUNGEM LA REZULTE!