Prezentul newsletter este realizat în cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, proiect social al COMUNEI COTNARI în parteneriat cu Fundația Corona Iași, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA și Școala Profesională ,,Ștefan cel Mare” din Cotnari, activitatea A1: Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale, sub-activitatea A 1.1 – Promovarea serviciilor și înregistrarea grupului țintă, ce presupune activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor obținute în diferite etape de implementare a proiectului, recrutarea și înregistrarea grupului țintă.

Prezentul newsletter cuprinde informații referitoare la rezultatele obținute în urma implementării activității A4: Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu.

DRUMARIU ANA-MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ reprezintă o firmă cu sediul social în sat Cotnari, comuna Cotnari, județul Iași. Domeniul de activitate în care s-a realizat investiția propusă prin proiect îl reprezintă domeniul activităților de întreținere și reparare a autovehiculelor, cod CAEN 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor. Acest domeniu a fost identificat de societate ca având un real impact pozitiv asupra dezvoltării durabile a întreprinderii încă de la înființare.

Firma a demarat activitatea în baza sumelor nerambursabile acordate prin proiect. Astfel, din prima tranșă obținută, beneficiarul ajutorului de minimis și-a putut achiziționa aparat de echilibrat roți, aparat de jantat dejantat, aparat de jantat dejantat roți camioane, elevator vulcanizare tip foarfecă, pistol pneumatic de impact.

Întrucât beneficiarul ajutorului de minimis a cheltuit 70% din valoarea primei tranșe, au fost pregătite și depuse documentele necesare pentru solicitarea la Finanțator a celei de-a doua tranșă de plată. Din fondurile obținute, beneficiarul ajutorului de minimis a achiziționat pentru dotarea sediului cric hidraulic/cric cu pernă și dispozitiv vulcanizare la cald.

ÎMPREUNĂ TRANSFORMĂM VISURI ÎN REALITATE…
PORNIM DE LA DORINȚE ȘI AJUNGEM LA REZULTATE!