În cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, proiect social al Comunei Cotnari, în parteneriat cu Fundația Corona Iași, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA și Școala Profesională ,,Ștefan cel mare” Cotnari se desfășoară cel de-al doilea curs de formare profesională LUCRĂTOR ÎN COMERȚ, curs susținut la Școala Profesională Lespezi, din comuna Lespezi, județul Iași.

Menționăm faptul că primul curs de formare profesională LUCRĂTOR ÎN COMERȚ s-a desfășurat în comuna Cotnari, județul Iași.

Cursul de LUCRĂTOR ÎN COMERȚ se adresează persoanelor care nu au un loc de muncă și are ca scop pregătirea și educarea participanților pentru dezvoltarea unei cariere în domeniul comertului. Cursul utilizează tehnici moderne de predare și o abordare atât teoretică, cât și practică pentru a-i ajuta pe cursanți să deprindă toate cunoștințele utilizate în domeniul comerțului și al serviciilor.
Acesta este acreditat, GRATUIT și se desfășoară în perioada 24 martie 2022 – 05.07.2022.

La finalizarea cursului, toți participanții vor susține un examen teoretic pentru a le fi verificate cunoștințele. În urma absolvirii cursului, ei vor primi un certificat de calificare, recunoscut la nivel național și internațional și o subvenție de 1.800 lei. Acest document le va permite să profeseze în domeniul comerțului și serviciilor, în țară sau în străinătate.

Competențele pe care le vor dobândi și dezvolta participanții sunt:
– Comunicarea la locul de muncă;
– Efectuarea muncii în echipă;
– Perfecţionarea profesională;
– Aplicarea NPM şi PSI;
– Aplicarea procedurilor de calitate;
– Raportarea activităţii de vânzare;
– Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare;
– Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării;
– Promovarea imaginii standului;
– Menţinerea stocurilor de rezervă;
– Verificarea stocurilor de vânzare;
– Comunicarea cu clienţii;
– Crearea mediului ambiental necesar vânzării;
– Efectuarea vânzării;
– Încasarea contravalorii mărfii.

ÎMPREUNĂ TRANSFORMĂM VISURI ÎN REALITATE…PORNIM DE LA DORINȚE ȘI AJUNGEM LA REZULTATE!