În cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, proiect social al Comunei Cotnari, în parteneriat cu Fundația Corona Iași, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA și Școala Profesională ,,Ștefan cel mare” Cotnari se desfășoară cel de-al treilea curs de formare profesională AGENT DE PAZĂ, curs susținut în comuna Cotnari, județul Iași.

Menționăm faptul că primul curs de formare profesională LUCRĂTOR ÎN COMERȚ s-a desfășurat în comuna Cotnari, județul Iași, iar al doilea curs de formare profesională se susține în continuare în comuna Lespezi, județul Iași.

Cursul de AGENT DE PAZĂ se adresează persoanelor din teritoriul GAL SIRET- MOLDOVA (com. Hărmănești, Valea Seacă, Vânători, Lespezi, Ceplenița, Cotnari, Todirești, județul Iași) care nu au un loc de muncă și care sunt interesați să-și dezvolte competențele necesare pentru calificarea ,,AGENT DE PAZĂ”.

Acesta este acreditat, GRATUIT, iar la finalizarea cursului, toți participanții vor susține un examen teoretic pentru a le fi verificate cunoștințele. În urma absolvirii cursului, ei vor primi un certificat de calificare, recunoscut la nivel național și internațional și o subvenție de 1.800 lei. Acest document le va permite să profeseze în meseria de AGENT DE PAZĂ.

Competențele pe care le vor dobândi și dezvolta participanții sunt:
– Aplicarea prevederilor legale specifice activității agentului de securitate;
– Utilizarea mijloacelor din dotarea individuală și a echipamentelor de securitate;
– Îndeplinirea consemnelor și rezolvarea incidentelor de securitate;
– Completarea documentelor specifice serviciului de securitate privată;
– Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
– Respectarea normelor de protectie a mediului;
– Comunicarea și menținerea relațiilor de muncă în echipă.

ÎMPREUNĂ TRANSFORMĂM VISURI ÎN REALITATE…PORNIM DE LA DORINȚE ȘI AJUNGEM LA REZULTATE!