În cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, proiect social al comunei Cotnari în parteneriat cu Fundația Corona Iași, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA și Școala Profesională ,,Ștefan cel Mare” din Cotnari a avut loc finalizarea cursului de formare profesională de AGENT DE PAZĂ, desfășurat în comuna Cotnari, județul Iași.

La cursul de formare profesională AGENT DE PAZĂ au fost înscriși 20 de beneficiari, iar în urma susținerii examenului teoretic și practic, doar 18 beneficiari au absolvit acest curs, obținând certificatul de calificare profesională cu specializarea AGENT DE SECURITATE.

Felicităm participanții și le dorim mult succes!

ÎMPREUNĂ TRANSFORMĂM VISURI ÎN REALITATE…PORNIM DE LA DORINȚE ȘI AJUNGEM LA REZULTATE!