În teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA sunt oameni minunați și antreprenori cu idei originale, iar visele lor se transformă acum în realitate, datorită ajutorului pe care îl vor primi pentru a-și deschide propriile afaceri.

În cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, viitorii întreprinzători au urmat gratuit cursuri de competențe antreprenoriale, apoi s-a lansat o competiție de Planuri de Afaceri la care s-au înscris 12 persoane din cele 21 care au promovat examenul de absolvire pentru cursul de competențe antreprenoriale.
Acum, după ce s-a făcut departajarea conform criteriilor prestabilite, 10 persoane din grupuri vulnerabile, cu Planuri de Afaceri bine întocmite, au fost selectate pentru finanțare pentru a-și porni propriul business de succes, iar fiecare nouă afacere are cel puțin un angajat din teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA. Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 72.000,00 lei/plan de afacere, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile cuprinse în Planul de Afacere aprobat.
Ajutorul de minimis se va acorda în 2 tranșe, respectiv prima tranșă în procent de 90% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil solicitat și tranșa 2 în procent de 10% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil solicitat. Tranșa 2 va fi acordată doar după ce beneficiarul va cheltui 70% din prima tranșă.


Pe lângă cursurile de competențe antreprenoriale, tot în cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, se vor organiza în perioada următoare și cursuri de formare profesională gratuite pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială, astfel: Îngrijitor bătrâni la domiciliu, Lucrător în comerț, Lucrător în tricotaje-confecții, Lucrător în structuri pentru construcții, Îngrijitor spații verzi, Agent securitate.


ÎMPREUNĂ, TRANSFORMĂM VISURI ÎN AFACERI.
PORNIM DE LA DORINȚE ȘI AJUNGEM LA REZULTATE.