Continuăm recrutarea grupului țintă în cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, POCU/827/5/2/139604, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de Primăria Comunei Cotnari, în calitate de beneficiar, împreună cu Fundația Corona Iași, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA și Școala Profesională ,,Ștefan cel Mare”, Cotnari, în calitate de parteneri.

Obiectivul proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de la nivelul Grupului de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA.

Așadar, NU LĂSA PE MÂINE CE POȚI FACE AZI…MAI GREU ESTE PÂNĂ TE APUCI…DUPĂ AIA LUCRURILE MERG CA PE ROATE!

Documentele necesare pentru înscriere:

– Carte de identitate – copie;

– Certificat de naștere – copie;

– Certificat de căsătorie (după caz) – copie;

– Document care atestă ultima școală absolvită (adeverință studii, foaie matricolă, diplomă) – copie

– Declarație pe propria răspundere că nu aveți un loc de muncă/carnet de șomer vizat la zi.

Să nu îți fie teamă să îți urmezi instinctele…și contactează-ne la numărul de telefon 0758909404 pentru a-ți oferi mai multe detalii!
Persoană de contact: LAZĂR DELIA – Expert recrutare în cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”