În cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, proiect social al Comunei Cotnari, în parteneriat cu Fundația Corona Iași, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA și Școala Profesională ,,Ștefan cel mare” Cotnari s-a desfășurat în perioada 24 martie 2022 – 05.07.2022 cel de-al doilea curs de formare profesională LUCRĂTOR ÎN COMERȚ, curs care s-a susținut la Școala Profesională Lespezi, din comuna Lespezi, județul Iași.

La finalizarea cursului, participanții au susținut un examen teoretic pentru a le fi verificate cunoștințele. Menționăm faptul că, dintre cei 28 de beneficiari înscriși, doar 21 au absolvit acest curs.

În urma absolvirii cursului, ei vor primi un certificat de calificare, recunoscut la nivel național și internațional și o subvenție de 1.800 lei. Acest document le va permite să profeseze în domeniul comerțului și serviciilor, în țară sau în străinătate.

Felicitări tuturor celor ce au participat și finalizat cursul de dobândire a competențelor în domeniul comerțului și serviciilor!